projekt koncepcyjny

 • wywiad inwestorski
 • inwentaryzacja
 • 2-3 aranżacje wnętrza / układy  funkcjonalne 2D
 • wizualizacje 3D projektowanych pomieszczeń 
 • zestawienie materiałów zastosowanych w projekcie
 • uproszczony kosztorys

projekt kompleksowy

 • wywiad inwestorski
 • inwentaryzacja
 • 2-3 aranżacje wnętrza / układy funkcjonalne 2D
 • 2 moodboardy do wyboru
 • wizualizacje 3D projektowanych pomieszczeń
 • zestawienie materiałów zastosowanych w projekcie
 • szczegółowy kosztorys
 • szczegółowe rysunki wykonawcze (zawierające projekt elektryki, hydrauliki c.o., szczegółowe projekty mebli oraz innych elementów niezbędnych do realizacji projektu)
 • wizyta w sklepach branżowych / pomoc w zakupach

nadzór autorski

 • wizyty projektanta na budowie
 • nadzorowanie poprawności wykonania prac
 • stały kontakt z wykonawcą i wsparcie podczas realizacji projektu
 • akceptacja poszczególnych etapów wykonania prac 
 • weryfikacja zgodności realizacji z projektem

zastępstwo inwestorskie

 • weryfikacja zgodności realizacji z projektem
 • koordynacja i nadzór prac wykończeniowych
 • wywiad inwestorski
 • ustalenie zakresu i harmonogramu prac oraz założeń budżetowych
 • przygotowanie projektu kompleksowego
 • wybór dostawców usług i wykonawców poszczególnych prac
 • zakup materiałów wykończeniowych 
 • koordynacja i nadzór wykonywanych prac